StachuKrankiela

63 teksty – auto­rem jest StachuK­rankiela.

Oj­czyznę Cy­tatów sta­nowi Paladin. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:56

To przez człowieka Bóg przes­tał wie­rzyć w siebie.

In­spi­racją by­li: Szpiek Ciepła Wo­da, Pan Bolo 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:35

Gdzie miłość wza­jem­na i dob­roć, tam nie ma ludzi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:56

Wolę Ka­nadę niż gołębnik. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 czerwca 2017, 22:15

Ludzka głupo­ta gołębie skrzydła rozwija. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2017, 14:34

" W tym małym kwiat­ku czerwonym
Szczęście za­myka się moje
Cały mój świat wy­marzo­ny
I wszys­tkie uśmie­chy Twoje" 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2017, 01:26

Danioł. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 czerwca 2017, 21:09

Ktoś wiej­wa, co tu sie dziejwa? 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2017, 00:43

Moi mi­li Cy­tato­wicze, czy Doktór Pa­ladin żyje? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 maja 2017, 22:43

Ptaszek w klatce

Skarżył sie ptaszek mat­ce,
Że mu­si sie­dzieć w klat­ce.
Od­parła mu mat­ka na to:
- Wyf­ru­niesz jak przyj­dzie la­to.
Tym­cza­sem nas­tała zima
A ptaszka w klat­ce ni ma. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 28 maja 2017, 20:47

StachuKrankiela

StachuKrankiela

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 13:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st To przez człowieka Bóg [...]

wczoraj, 13:24Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdzie miłość wza­jem­na i [...]

wczoraj, 11:01StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Gdzie miłość wza­jem­na i [...]

wczoraj, 11:00StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st To przez człowieka Bóg [...]

wczoraj, 10:58StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Każda wi­na ma swo­je [...]

przedwczoraj, 23:39Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st To przez człowieka Bóg [...]

przedwczoraj, 22:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gdzie miłość wza­jem­na i [...]

przedwczoraj, 22:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wolę Ka­nadę niż gołębnik.  

przedwczoraj, 22:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wolę Ka­nadę niż gołębnik.  

przedwczoraj, 22:25Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wolę Ka­nadę niż gołębnik.