StachuKrankiela

46 tekstów – auto­rem jest StachuK­rankiela.

Wszys­cy dają gwa­ran­cję w pro­cen­tach, ja daj­wa w promilach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2017, 15:52

Za­pachu nie da się zjeść. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 marca 2017, 22:02

"ZA­JE...BA­NE" - mo­ja jadłodaj­nia. Zap­raszam serdecznie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 marca 2017, 20:41

Dziń Ko­biet. Wszys­tkiego jak naj­bar­dziej naj­lep­sze­go! Staszek. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2017, 14:51

Idę so­bie pochodzić. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 17:11

Gdy­by kro­wy miały pier­si to by­ki chodziłyby w krawatach. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2017, 20:59

Pa­ni Bożen­ko w imieniu Pa­na Wdecha naj­mocniej Pa­nią przepraszam. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2017, 19:40

Światem rządzi przepadek. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2017, 18:50

Nie polę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 lutego 2017, 19:01

W Ziemię uderzy kumeta. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 lutego 2017, 08:55

StachuKrankiela

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 marca 2017, 16:08StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

29 marca 2017, 16:07StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st kamienie lu­bią szy­by

26 marca 2017, 10:49StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st Opadły mi cyc­ki po­niżej [...]

25 marca 2017, 17:12StachuKrankiela sko­men­to­wał tek­st *** (to tyl­ko zły [...]

13 marca 2017, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]

13 marca 2017, 21:29zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]

13 marca 2017, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]

13 marca 2017, 21:16zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]

13 marca 2017, 21:03yestem sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]

13 marca 2017, 20:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Zapachu nie da się [...]